Produkter

Betning

Calamo erbjuder betning av komponenter i rostfritt stål. Betning är en kemisk behandling som används för att avlägsna föroreningar och glödskal från rostfria ytor.

 

Applikationer

Betning används för applikationer med krav på hög metallisk renhet, hygien och sterilitet inom följande områden:

Fördelar med betning

Betning avlägsnar och löser upp ytföroreningar på värmebehandlade och svetsade konstruktioner i rostfritt stål. Vår betning avlägsnar svetsoxider, glödskal, rester från slipskivor, slipband och eventuella järnföroreningar från den rostfria stålytan. Efter betning och sköljning återställs korrosionsbeständigheten på den rostfria ytan. 

 

Renhet

Efterbehandlingen är viktig för slutresultatet. Det är något vi på Calamo har tagit fasta på och erbjuder därför:

Stålsorter

Vi kan beta alla austinitiska, ferritiska och austinitisk-ferritiska (Duplexa) stålsorter.

 

 För tekniska frågor, vänligen kontakta:

 Calamo säljkontor 0553 -313 01