Produkter

Elektrolyt

Elektrolyt andvänds vid elektropolering av rostfria och syrafasta austenitiska stål. Även andra rostfria legeringar kan elektropoleras med hjälp av elektrolyt, dock med reducerad glans som resultat.  

Calamo har över 40 års erfarenhet av elektropolering och elektrolyten har vi själva utvecklat för att möta de högra krav vi ställer på vår process. Elektrolyten levereras färdigblandad, redo att använda. Därmed slipper våra kunder att blanda hälsovådliga syror i sin egen produktionsanläggning. Genom Calamos datablad får kunden hjälp att optimera sin egen elektropoleringsprocess. Vi har även möjlighet att hjälpa våra kunder med analys av elektrolyten, vid analyssvaret skickar sedan Calamo recept för optimering av elektrolyten.

  

Frakt

Calamo har avtal med speditörer med godkännande för kemitransport/farligt gods-hantering.

 

Emballage

Elektrolyten levereras i 25L plastkärl alternativt 1000L IBC-tankar. IBC-tankarna kan returneras kosnadsfritt till Schütz Nordic AS. Information finns på www.Schuetz.net.

  

Elektrolyt för destruktion

Calamo tar emot förbrukad elektrolyt för destruktion för att säkerhetsställa miljökrav och förenklar hanteringen för kunden. 

 

Säkerhetsinformation 

Calamo Elektrolyt CA5 är frätande och bör hanteras varsamt i enlighet med säkerhetsdatablad för elektrolyt CA5.

 

 

För tekniska frågor, vänligen kontakta :

Calamo säljkontor 0553 313 01