Produkter

Elektropolering av legodetaljer

Calamo erbjuder elektropolering av en mängd rostfria komponenter. Vi har flertalet processenheter, detta innebär att vi har kapacitet att elektropolera detaljer i varierande storlek. Den största enheten rymmer 40 000 liter elektrolyt.  

 

Applikationer

Elektropolering används i applikationer med höga krav på metallisk renhet, sterilitet och hygien inom följande områden:

Fördelar

En elektropolerad yta är fördelaktig vid rengöring och sterilisering på grund av dess jämnhet, reducerade totalyta, få föroreningar och ytdefekter. En elektropolerad yta har också estetiska fördelar.
 

Lämpliga stålsorter för elektropolering

Vi kan elektropolera alla austinitiska, ferritiska och austinitisk-ferritiska (Duplexa) stålsorter.


Enheter för elektropolering av legodetaljer

Calamo har flera enheter för elektropolering, vi kan hantera både stora och små detaljer. Vårt största enhet mäter 6.5m x 3.0m x 2.0m.


Elektropolering av kärl (läkemedel, livsmedel etc.).

Calamo har erfarenheten och kompetens för att elektropolera kärl till flertalet applikationer. Vi kan hantera kärl som är upp till 9 meter långa och med en diameter på upp till 3 meter. Detta betyder att vi kan elektropolera kärl i olika storlekar och former.

 

För tekniska frågor, vänligen kontakta :

Calamo säljkontor 0553-313 01