Produkter

Rör & rördelar för läkemedel och bioteknik

Calamo köper in råmaterial helt enligt våra egna specifikationer som garanterar att slutproduktern når de högt ställda krav våra kunder förväntar sig.

Elektropoleringsprocessen är noggrant utvecklad för att passa stålsort 316L. Detta innebär att vi kan förse våra kunder med rör som har producerats i en kontrollerad tillverkningsprocess och som besitter ett överlägset korrosions beständighet.

Rör som levereras till Calamo enligt våra specifikationer testas för att uppfylla europeiska samt amerikanska standarder.

En konsekvent tillverkningsprocess medför att installatörer spenderar mindre tid till att justera svetsparameterar, vilket i förlängningen betyder en ökad produktivitet.

Calamos produkter är tillverkade och testade för att uppfylla många av de specifikationer som efterfrågas. Detta ger våra kunder en ökad flexibilitet och friheten att arbeta i alla delar av världen.

Den integrerade försörjningskedjan försäkrar full spårbarhet.