Om Calamo

Calamo AB

About us

Calamo  är ett svenskt företag som är specialiserade på elektropolering, tvättning och ytbehandlingar av rostfritt stål. Vi är en av världens första tillverkare av elektropolerade rör med mer än 40 års erfarenhet på marknaden. 

Calamo startade med eletropolering till kärnkraftsindustrin i slutet av 60-talet, och vi har sedan dess kontinuerligt utvecklat vår process. Vår första standardiserade elektropolerade produkt lanserades 1985 för kunden Siemens Perlach i Tyskland. Vi var den första europeiska leverantören av högrena rör och rördelar som fick Intels godkännande (1996). Vår elektropoleringsprocess är väl kontrollerad för optimal ytjämnhet, ljusstyrka och passiveringsegenskaper. Tack vare vår kunskap och produktexpertis kan vi jobba nära våra slutkunder och tillsammans utveckla nya produkter som möter kundens behov, detta placerar Calamo i en unik position. Vi kan även erbjuda elektropolering och betning för i stort sett alla rostfria legodetaljer. Calamo är representerade runtom i hela världen genom Sandviks säljkontor och fristående agenter.