Är betning av svetsar innan elektropolering nödvändigt?

Betning av svetsar – för bra elektropoleringsresultat

Det korta svaret är ja. Betning av bland annat svetsoxider är nödvändigt för att uppnå ett gott elektropoleringsresultat. Det finns flera anledningar till detta. Det går inte att elektropolera bort kraftig svetsoxid. Oxiden kommer att skärma bort det elektriska flödet och svetsarna kommer att vara obehandlade eller fula efter elektropoleringen.

Elektropolering är känsligt för föroreningar på ytan. Oljor, fett eller andra kemikalierester kan ge oönskade effekter och i dessa fall fungerar betning som en rengöring.

Jämnare och bättre resultat

En betad yta ger oftast ett mycket jämnare och bättre resultat efter elektropolering samt minskar effekter från tidigare bearbetning. Man kan jämföra det med att lägga på en grundfärg innan lackning. Det är inget som syns efteråt men om det inte görs så märks det.

Kontakta oss

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.