Man i skyddskläder vid maskin för rena vätskor

Värdeskapande ytbehandlingstjänster

Calamo har förmånen att samarbeta med företag inom bioteknik, flygteknik, papper och massa, processindustri, tillverkande industri och bilindustrin. Ytbehandling gör stor skillnad i många branscher.

Calamo har förmånen att vara en mångsidig partner och samarbeta med företag inom ett brett spektrum av industrier. Vår kompetens inom elektropolering sträcker sig över flera sektorer. Vi spelar en central roll i att göra skillnad inom bioteknik, flygteknik, papper och massa, processindustri, tillverkande industri och bilindustrin.

  • Inom biotekniken är kraven på renhet och kvalitet avgörande. Calamo levererar värdeskapande elektropoleringstjänster som möter dessa krav och skapar ytor som är optimerade för biotekniska processer. Vi förstår den känsliga naturen av biotekniska tillämpningar och strävar efter att vara en pålitlig partner inom denna framväxande bransch.
  • Inom flygtekniken, där varje komponent måste uppfylla höga standarder för prestanda och hållbarhet, är Calamo med som en partner för att leverera elektropolerings- och betningstjänster som ökar komponenternas livslängd och motståndskraft mot korrosion.
  • Inom papper och massa är korrosionsbeständighet och ytfinhet av yttersta vikt. Calamo erbjuder elektropoleringstjänster som förbättrar ytor på maskiner och komponenter inom denna processintensiva industri.
  • Inom processindustrin, där kraven varierar beroende på tillämpning, anpassar Calamo ytbehandlingstjänster för att möta specifika behov inom kemisk produktion, olje- och gasindustrin och andra processbaserade sektorer.
  • Inom tillverkningsindustrin är elektropolering en avgörande process för att förbättra ytfunktioner och öka hållbarheten hos olika komponenter, från plåtkonstruktioner till svarvade detaljer.
  • Inom bilindustrin, där estetik och hållbarhet är centrala faktorer, erbjuder Calamo ytbehandlingstjänster för att skapa högpresterande och estetiskt tilltalande ytor på olika fordonskomponenter.
glasburk fylls med vit vätska i livsmedelsfabrik

Livsmedel

Ytor som ingår i förpackningsmaskiner och som därigenom kommer i kontakt med frätande media elektropoleras med fördel. Då skapas ett kvalitativt passivt skikt, en hållbar yta – som är enklare att rengöra.