Närbild på mikrochip

Ytbehandling av halvledare – extrema krav

En bransch med extremt höga krav på renhet, ytfinhet, dokumentation och kvalitet. Här jobbar Calamo tillsammans med globala och världsledande aktörer.

I den komplexa världen av halvledarteknologi, där innovation är drivkraften och kraven är extremt höga, står Calamo som en katalysator för framsteg. Vi är inte bara medvetna om de tekniska utmaningarna som halvledarbranschen möter. Vi är också engagerade i att överträffa dem.

Skräddarsydda tjänster för elektropolering

Tillsammans med globala och världsledande aktörer strävar vi efter att leverera skräddarsydda elektropoleringstjänster som inte bara uppfyller, utan överträffar de krav som ställs. Krav på renhet, ytfinhet, dokumentation och kvalitet.

I hjärtat av halvledartillverkningen är varje yta kritisk. Calamo fokuserar på att förstå och möta dessa kritiska behov genom att anpassa elektropoleringen. Då skapas ytor som inte bara uppfyller standarder, utan som sätter nya standarder. Vår teknik sträcker sig bortom att bara förbättra ytfunktioner. Den utgör grundvalen för framtidens halvledarteknologi.

En pålitlig partner för ytbehandling av halvledare

Med våra skräddarsydda elektropoleringstjänster kan halvledartillverkare vara trygga med att varje komponent, varje yta, är optimerad för att möta unika branschkraven. Vi är en pålitlig partner som förstår att varje innovation inom halvledarteknologin börjar med en yta som är perfekt anpassad för specifika funktioner och krav.

löpande band med vaccinationsflaskor

Läkemedel

Vid framställning av läkemedel krävs rena och fina ytor för att minska risken för föroreningar och skapa en yta som är enkla att rengöra.