Ökat korrosionsskydd hos Duplexa rostfria stål vid elektropolering

droppande ståldetalj från kar av elektropolering

Så förbättrar elektropolering korrosionsskyddet hos en Duplex stålyta

Studier visar att krom/järn-förhållandet hos Duplex 2205 SS förbättras efter elektropolering. Två olika studier visar även att elektropolering med efterföljande passivering ger det bästa skyddet mot punktkorrosion.

Så påverkar mekanisk slipning och polering

Vid undersökningar av låglegerat Duplex har det också visat sig att vid mekanisk slipning eller/och mekanisk polering kan den austenitiska fasen på stålets yta omvandlas till martensit. Samma undersökningar visar även att detta inte uppträder vid elektropolering.

Rapport om korrosionsegenskaper

Ladda ner och ta del av Calamos rapport Korrosionsegenskaper hos elektropolerat rostfritt stål.

Kontakta oss

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.