Vilka intyg och certifikat arbetar Calamo med?

Alla Calamos produkter och legoarbeten certifieras enligt EN 10204 3.1. och intyg kan beställas i samband med kundorder.

Dessa intyg innehåller information om:

  • Ytbehandlingsmetod, exempelvis elektropolering eller betning.
  • Spårbarhet av material tillbaka till smälta.
  • Tester och provningar utförda på råmaterial.
  • Information om provningar och tester utförda på Calamo, både av råmaterial och färdig produkt.