Hur lyckas du bäst med elektropolering?

Viktigt att tänka på för bästa resultat

Elektropolering är en stabil men samtidigt känslig process. För att få det bästa resultatet måste man tänka på många parametrar.

Produkten som ska elektropoleras

  • Innan elektropoleringen börjar måste produkten vara absolut fri från olja, fett, tejprester och annat som kan hindra strömmen att ”nå” produkten.
  • Elektropolering handlar om ytan och skador från transport framträder tyvärr även efter elektropolering. Därför är transporten också viktig för ett optimalt resultat.

Förberedelser för optimalt resultat

  • Alla produkter kräver sin fixtur. Ritningar och beskrivningar i ett tidigt skede underlättar för att nå ett optimalt resultat. Därför underlättar det när vi får ta del av ritningar och beskrivningar direkt.
  • Före elektropolering sker är det vanligt med svetsning. Alla svetsar bör vara fria från svetsoxider.
  • Spolmöjligheter är viktigt i trånga utrymmen som ben och genomföringar. Se till att det finns minst 12 millimeters utrymme att skölja igenom efter elektropolering.
  • Tätsvetsning är inte enkelt. Men väljer du det måste det verkligen vara tätt. Porer i svets tar in elektrolyt som kommer att läcka ut under lång tid.

Kontakta oss

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.