Ökat korrosionsskydd genom elektropolering

Så påverkar elektropolering korrosionsskyddet hos austenitiskt rostfritt stål. Studier som genomförts visar att elektropolering är en effektiv process för att förbättra korrosionsmotståndet för stål inom gruppen 316L. Enligt dessa minskar korrosionshastigheten med 58–78 procent och motståndet mot punktkorrosion förbättras med 85–91 procent.

Det passiva skiktet blir tjockare

Det för korrosionsbeständigheten så viktiga krom/järn-förhållandet ökar efter elektropolering och det passiva skiktet som bildas vid elektropolering är 50–120 procent tjockare än det som naturligt bildas på 316L i kontakt med luft.

Ta del av rapport

Ladda ner och ta del av Calamos rapport Korrosionegenskaper hos elektropolerat rostfritt stål.

Kontakta oss

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.