Calamo och vårt miljöarbete

Hos Calamo är vår strävan att minimera vår miljöpåverkan en central del av vår vison. Genom aktiv processutveckling har vi framgångsrikt reducerat vattenförbrukningen, minimerat kemikalieförbrukningen samtidigt som vi jobbar med att minska mängden farligt avfall.

Regelbunden utveckling av miljöarbete

För att främja hållbarhet och kontinuerlig förbättring har vi etablerat möten i företagsledningen. Vi har ett eget reningsverk för sköljvattenhantering och genomför regelbundna kontroller av avloppsvattnet och recipienten genom ackrediterade laboratorium.

Alternativa kemikalier

Calamos forskningsavdelning arbetar med att utveckla alternativa kemikalier och metoder för återvinning av elektrolyt och metaller. Vi följer strikta miljöstandarder och uppfyller kraven i vårt miljöledningssystem (ISO 14001:2015) för att säkerställa att våra miljöinitiativ är hållbara och effektiva.

Kartläggning av hela värdekedjan

Calamos processer släpper i sig inte ut stora mängder koldioxid och just därför finns ett vidgat synsätt. Det arbetas kontinuerligt med att se över transporter, inköp av stål, resor och framställning av kemikalier. Att elen vi använder i våra processer kommer från förnybara källor.

Referensgrupp till Naturvårdsverket

I ett EU-projekt som jobbar för att linjera miljökraven mellan medlemsländer inom branschen finns Calamo med i en referensgrupp till Naturvårdsverket. Syftet med projektet är att skärpa kraven samt att skapa en jämlik konkurrens inom EU.

Ledande i miljöfrågor

Vi är fast beslutna att fortsätta driva förändring och minimera vår miljöpåverkan. På Calamo strävar vi ständigt efter att vara ledande när det kommer till miljöarbete i vår bransch.

närbild på långa rostfria rör
genomskärning vatten i sjö, över och under ytan