Kunskap och expertis har slipats fram i Molkom

Sedan 1918 har våra rötter varit stadigt förankrade i Molkom, där har vår expertis inom bearbetning av produkter i rostfritt stål slipats fram. Nu är vi specialiserade på ytbehandling till en stor bredd av branscher och applikationer som har höga krav på renhet och ytfinhet. Tack vare det kan vi möta en variation av kunder i hela värden – ofta med extrema och unika krav.

1918 – Hur det började

Två familjer – Carlsson och Larsson – startade en liten plåtverkstad för att producera burkar, hinkar och andra produkter för hushållsanvändning. Och det är därifrån som namnet Calamo kommer; CA från Carlsson, LA från Larsson, och MO kommer från det samhället Molkom där allt började.

1930 – Rostfritt stål och Uddeholm

Redan 1930 tillverkades den första diskbänken i rostfritt stål av Valdemar Larsson och Henric Carlsson. Och i slutet av 1930-talet kom de i kontakt med Uddeholm AB. Det var början på ett långt och framgångsrikt partnerskap.

Calamo tillverkade svetsade beslag av plåt och senare spiralsvetsade rör i rostfritt stål. Uddeholm ansvarade för försäljning och marknadsföring, Calamo agerade som underleverantör.

1970 – Gnistan för elektropolering

Calamo anskaffade en maskin för elektropolering av rör. Genom att se möjligheterna på marknaden för rostfria, ytbehandlade rör utvecklades maskinen och produktionen inrättades i en ny byggnad. Under de kommande decennierna tillverkade Calamo också maskiner för elektropolering.

1996 – Sandvik Group

Kvaliteten och framgångarna för Calamo väckte intresse från stora koncerner inom stålindustrin. I början var det Uddeholm som hade ägarintresse i Calamo, senare var det Avesta Sheffield, och 1996 förvärvade Sandvik Group Calamo. Ett förhållande som varade fram till 2008 då familjen Fiebig, som också äger Dockweiler, blev nya majoritetsägare.

Nutid

Ett familjeföretag byggt på entreprenörskap och innovation. Calamo har lösningar som är unika – särskilt för elektropolering av rör. Och något som har varit framträdande under varje decennium – en pågående strävan efter utveckling och förfinade processer. Vi har utökat våra faciliteter i Molkom genom åren för att möta kraven på högkvalitativ elektropolering och betning.

Nu har Calamo cirka 70 anställda som arbetar från Molkom, där allt började för över 100 år sedan.