Legotjänster


En modern legoavdelning möter höga krav

I en modern anläggning dedikerad för legotjäster hanteras allt från små rostfria detaljer till stora konstruktioner på flera ton. Här ytbehandlas produkter med specifika krav utifrån applikation och bransch.

Ytbehandling av lego & legotjänster

Med extremt höga krav på renhet, ytfinhet, dokumentation och kvalitet har Calamo byggt upp sin verksamhet för legotjänster. Genom lång erfarenhet från en mängd olika applikationer och branscher finns en förståelse för slutkundernas behov, utmaningar och verksamheter.

kvinna tittar upp från mikroskåp i ett labb

Analyser i labbmiljö

Tack vare en modern avdelning för forskning och utveckling finns möjligheten att möta nya produkter, nya stålsorter och komplexa applikationer. Då kan noggranna analyser i Calamos labbmiljö genomföras – där kan processen övervakas, mätas och styras på en extrem exakt nivå. Alla processer optimeras efter specifika kund- och produktkrav.

Stora och komplexa projekt

Det finns tydliga rutiner och processer för hur komplexa förfrågningar och större projekt hanteras. Allt för att säkerställa ett optimalt erbjudande i varje leverans.

 • Ett team från produktion, R&D, försäljning, kvalitet och konstruktion sätts samman.
 • Vi jobbar nära – ofta på plats hos kund – för att förstå verksamhet och affär.
 • Sätter upp interna utbildningar – både generellt kring ytbehandling och speciellt framtagna för kundens verksamhet.
 • Teknisk konsultation vid slutkundsförhandlingar.

Helhetslösningar

I vissa fall ökar effektivitet och lönsamhet genom ett helhetsgrepp för hela affären mot kund. Då ansvarar vi för hela kedjan:

 • Inköp av råmaterial.
 • Legotjänster hos andra leverantörer.
 • Montering.
 • Förpackning.

Dedikerad anläggning för lego & legotjänster

Calamo har en anläggning helt dedikerat för ytbehandling av legotjänster. Där hanteras allt från små rostfria detaljer till stora konstruktioner på flera ton. Det finns olika anläggningar för ytbehandlingar som möter upp krav på olika varianter av elektropolering

 • Det största elektropoleringskaret mäter 6x3x2 meter där större och mer komplexa produkter ytbehandlas.
 • Det finns även tekniker för att elektropolera större gods som inte ryms i det karet.
 • En automatiserad lina för elektropolering som lämpar sig för mindre produkter.
 • Flera mindre anläggningar för komplexa, små produkter och serier.

Calamo har även möjlighet till både varm- och kallbetning. Våra processer för varmbetning är marknadsledande framför allt när det kommer till miljö och säkerhet.

man inspekterar elektropolerad ståldetalj
hand med skyddshandske i vattenbad

Vill du veta mer?

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.