Rör och rördelar


Högrena gaser

Ytbehandling, kontroll från ankomst till leverans och lagerläggning av rostfria rör, rördelar och ventiler för högrena gassystem. Allt för att säkerställa högt ställda krav på kvalitet.

Kontroll på kvalitet genom hela kedjan

Hela förädlingsprocessen av rör och rördelar för högrena gaser – från ankomstkontroll till leverans – genomförs i Calamos rymliga och skyddade lokaler. Det skapar full kontroll på kvalitet och ledtider genom hela kedjan. Genom flera anläggningar för ytbehandling möts högt ställda krav på korta ledtider även med stora variationer i efterfrågan. Alla produkter levereras med ett produktcertifikat som möjliggör spårbarhet och överensstämmelse med gällande kundkrav.

Rör och rördelar för högrena gaser – sortiment:

  • Elektropolerade och renrumsbehandlade PQE produkter för högrena och korrosiva gaser.
  • Tvättade CQE produkter med definierade ytkrav och tvättade CQ produkter.
  • Rengjorda och förslutna CQM produkter avsedda för sjukhus.

Ladda ner vår produktkatalog

Aktuella produkter, dimensioner och detaljerade krav.

Man i skyddskläder, lyfter långa rör i renrum

Tydliga rutiner för inköp och kontroll

Alla inköp av råmaterial sker enligt inköpsspecifikationer som garanterar att produkten klarar alla ställda krav. Ankomstkontrollen ser över den kemiska analysen på stålet, toleranser, ytor, märkning, förpackning och materialcertifikat. Allt registreras i affärssystemet och tillverkningen sker enligt väl utprovade och dokumenterade processer.

Ytbehandling efter specifika behov

Ytbehandlingsprocessen är anpassad för varje enskild produkt och är väldokumenterad. Alla Calamos medarbetare arbetar efter kontrollerade föreskrifter. Lagerläggning sker i vårt tempererade inomhuslager där vi levererar efter FIFO-principen. Beroende på produkt skyddas rören med nylonfilm, PE-plugg samt enkla eller dubbla PE-strumpor. Rören levereras i välskyddade i träemballage, behandlade och godkända för export.

plastförpackning att skydda till elektropolerade rör
lagerhyllor med långa rader av trälådor för stålrör

Vill du veta mer?

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.

närbild på hand med skyddshandske håller i rördel

Specialprodukter

Mindre materialbortfall, mindre skrot, smidigare leveranser och högre lönsamhet. Elektropolerade och färdigkapade rör – med ändarna avgraderade eller fasade efter dina önskemål.

Läs mer
hand med skyddshandske i vattenbad

Lego

Med dedikerade lokaler för att ta emot våra kunders produkter för ytbehandling – både för elektropolering och varmbetning – kan Calamo möta en stor variation av krav. Alla processer övervakas och optimeras utifrån varje produkts specifika kravbild.

Läs mer
kvalitetskontroll av elektropolerat rör

Kunskap och kvalitet

Tack vare nära samarbeten med leverantörer, partners och kunder har Calamo under åren skapat rutiner för kunskaps- och kvalitetsöverföring. Det handlar om analyser, utbildningar, speciellt framtagna kemikalier och möjligheter till anläggningar för ytbehandling i era produktionsanläggningar.

Läs mer