Rör och rördelar


Högrent vatten

Ytbehandling, kontroll från ankomst till leverans och lagerläggning av rostfria rör optimerade för högrent vatten och WFI. Allt för att säkerställa högt ställda krav på kvalitet.

Kvalitetskontroll genom hela kedjan

Hela förädlingsprocessen av rör och rördelar för högrent vatten – från ankomstkontroll till leverans – genomförs i Calamos rymliga och skyddade lokaler. Det skapar full kontroll på kvalitet och ledtider genom hela kedjan. Genom flera anläggningar för ytbehandling möts högt ställda krav på korta ledtider även med stora variationer i efterfrågan. Alla produkter levereras med ett produktcertifikat som möjliggör spårbarhet och överensstämmelse med gällande kundkrav.

närbild på en bunt med rostfria rör som det rinner vatten ur

Komplett sortiment av rör och rördelar för högrent vatten

Calamo erbjuder ett komplett sortiment av rör och rördelar för transport av vätskor och högrent vatten till biokemi- och läkemedelsindustrin. Elektropolerade PQB-, samt ASME BPE SF1 och SF4-produkter är vanligast förekommande.

Ladda ner vår produktkatalog

Aktuella produkter, dimensioner och detaljerade krav.

Ytbehandling, kontroll och lagerläggning sker på Calamo

  • Inköp av råmaterial sker enligt inköpsspecifikationer som garanterar att produkten klarar högt ställda krav.
  • Ankomstkontrollen ser över – bland annat – den kemiska analysen på stålet, toleranser, ytor, märkning, förpackning och materialcertifikat. Allt registreras i affärssystemet.
  • Ytbehandlingsprocessen är anpassad för varje produkt och väldokumenterad.
  • Alla våra processteg följs upp, analyseras och justeras vid behov. Alla medarbetare arbetar efter kontrollerade föreskrifter.
  • Lagerläggning sker i vårt tempererade inomhuslager där vi levererar efter FIFO.
  • Beroende på produkt skyddas rören med nylonfilm, PE-plugg och enkla eller dubbla PE-strumpor.

Rören levereras i välskyddade och behandlade träemballage som är godkända för export.

löpande band med vaccinationsflaskor
Man i skyddskläder vid maskin för rena vätskor

Vill du veta mer?

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.

närbild på hand med skyddshandske håller i rördel

Specialprodukter

Mindre materialbortfall, mindre skrot, smidigare leveranser och högre lönsamhet. Elektropolerade och färdigkapade rör – med ändarna avgraderade eller fasade efter dina önskemål.

Läs mer
hand med skyddshandske i vattenbad

Lego

Med dedikerade lokaler för att ta emot våra kunders produkter för ytbehandling – både för elektropolering och varmbetning – kan Calamo möta en stor variation av krav. Alla processer övervakas och optimeras utifrån varje produkts specifika kravbild.

Läs mer
kvalitetskontroll av elektropolerat rör

Kunskap och kvalitet

Tack vare nära samarbeten med leverantörer, partners och kunder har Calamo under åren skapat rutiner för kunskaps- och kvalitetsöverföring. Det handlar om analyser, utbildningar, speciellt framtagna kemikalier och möjligheter till anläggningar för ytbehandling i era produktionsanläggningar.

Läs mer