Rör och rördelar


Medicinska gaser
till sjukhus

Ett komplett sortiment av rör och rördelar för medicinska gaser till sjukhus. Lever upp till branschens höga krav på kvalitet, renhet och säkerhet i alla led – från inköp till slutleverans.

Lokaler för full kontroll på kvalitet

Hela förädlingsprocessen – från ankomstkontroll till leverans – genomförs i Calamos rymliga och skyddade lokaler. Det innebär full kontroll på kvalitet och ledtider genom hela kedjan. Genom en stor maskinkapacitet klarar vi variationer i efterfrågan, något som även bidrar till korta ledtider.

Alla produkter certifieras i vårt affärssystem enligt EN 10204 3.1 – och är utvändigt märkt.

För säker och enkel godsmottagning finns det dessutom etiketter på varje påse som har en koppling till certifikatet.

Calamos sortiment för rör och rördelar till sjukhus:

  • CQM Medical-produkter med garanterat kolvätehalt < 2,5 mg/m2 i enlighet med HB-370.
  • Uppfyller ASTM G93 samt ISO 7396-1 Medical gas pipeline systems, Part 1: Pipelines for compressed medical gases and vacuum
  • Behandlade, tvättade och torkade med kvävgas från tank i enlighet med SWID-760.
  • Analys av kolväte enligt SS-EN 723, förbränningsmetoden
  • Produkterna, exklusive T-rör, uppfyller kraven enligt tryckkärlsdirektivet PED 2014/68/EU och AFS 2016:1.
  • CQM-rören är ändförslutna med polyetenplugg

Ladda ner vår produktkatalog

Aktuella produkter, dimensioner och detaljerade krav.

Man med skyddskläder i renrum inspekterar rör

Noggranna kontroller & dokumenterade processer

Alla inköp av råmaterial sker enligt inköpsspecifikationer som garanterar att produkten klarar alla ställda krav. Ankomstkontrollen ser över den kemiska analysen på stålet, toleranser, ytor, märkning, förpackning och materialcertifikat. Allt registreras i affärssystemet och tillverkningen sker enligt väl utprovade och dokumenterade processer.

Renare och säkrare transporter

Calamo arbetar för renare och säkrare transporter av medicinska sjukhusgaser. Genom vårt engagemang inom en av SIS tekniska kommittéer bidrar vi dessutom med vår kunskap om rostfria rena ytor.

närbild på kirurgers händer i operationssal
Närbild med väggventil för syrgas i sjukhusmiljö

Vill du veta mer?

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.

närbild på hand med skyddshandske håller i rördel

Specialprodukter

Mindre materialbortfall, mindre skrot, smidigare leveranser och högre lönsamhet. Elektropolerade och färdigkapade rör – med ändarna avgraderade eller fasade efter dina önskemål.

Läs mer
hand med skyddshandske i vattenbad

Lego

Med dedikerade lokaler för att ta emot våra kunders produkter för ytbehandling – både för elektropolering och varmbetning – kan Calamo möta en stor variation av krav. Alla processer övervakas och optimeras utifrån varje produkts specifika kravbild.

Läs mer
kvalitetskontroll av elektropolerat rör

Kunskap och kvalitet

Tack vare nära samarbeten med leverantörer, partners och kunder har Calamo under åren skapat rutiner för kunskaps- och kvalitetsöverföring. Det handlar om analyser, utbildningar, speciellt framtagna kemikalier och möjligheter till anläggningar för ytbehandling i era produktionsanläggningar.

Läs mer