Specialprodukter


Högre lönsamhet med
rör efter dina behov

Fördelarna med att köpa in färdigkapade elektropolerade rör i rostfritt stål – efter dina behov – är många. Mindre materialbortfall och skrot samt smidigare leveranser och högre lönsamhet.

Färdigkapade rör

Färdigkapade rör, i de längder du önskar, levereras med ändarna avgradade eller fasade enligt dina specifikationer samt förberedda för svetsning och installation. Detta bidrar till smidigare montering och högre kvalitet.

Garanterat hög kvalitet

Alla elektropolerade rör som lämnar Calamos moderna anläggning genomgår en 100-procentig kvalitetskontroll. En trygghetsgaranti för dig!

Invändigt elektropolerade rör skapar:

  • Renare ytor.
  • Högre korrosionsskydd.
  • Enklare rengöring.
  • En förbättrad ytfinhet.
  • Minskad risk för vidhäftning.
närbild på hand med skyddshandske håller i elektropolerad rördel

Mindre skrot och materialbortfall

Genom att undvika onödig kapning i din produktion minskar du andelen skrot vilket bidrar till högre avkastning.

Billigare och snabbare transporter

Det är ofta dyrt och krångligt att transportera rör i 6-meterslängder. Kortare rör kommer fram snabbare och till en lägre kostnad. Dessutom med mindre risk för tullkostnader.

Med rör från Calamo får du alltid:

  • Certifikat.
  • Full spårbarhet.
  • Individuell märkning.
  • Individuell och anpassad packning.
närbild på hand med skyddshandske håller i rördel
man kontrollerar maskin för elektropolering av rördelar

Vill du veta mer?

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.