Vad är Rouging?

Rouging – en typ av korrosion

Rouging är en typ av korrosion som uppkommer i vissa slutna vattensystem tillverkade av rostfritt stål, till exempel renvattensystem.

Kan avhjälpas med elektropolering

Det finns olika teorier om varför det uppkommer. Den mest troliga är att det passiva skiktet inte kan nybildas om det nöts bort i syrefattigt vatten. I tre olika fallstudier, på tre industriella vattensystem, har det kunnat påvisats att den här typen av korrosion kan avhjälpas genom elektropolering.

Ta gärna del av Calamos rapport Korrosionsegenskaper hos elektropolerat rostfritt stål.

 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur elektropolering kan förbättra korrosionsbeständigheten, välkommen att kontakta oss.