Varmbetning av titan

betning av korg rostfritt stål

Varmbetning vid höga krav på renhet

I Calamos breda utbud ingår även varmbetning av titan. Varmbetning kan appliceras där det finns höga krav på jämn metallisk renhet utan föroreningar – eller applikationer där kraven är att undvika ofrivillig korrosion eller missfärgning på grund av inbakade föroreningar.

Ytan blir fri från oxider, föroreningar och missfärgningar och lämpar sig för miljöer med högt ställda krav på renhet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur Calamo kan hjälpa dig att rengöra din titanapplikation? Kontakta vår säljavdelning.