Moderna metoder


Betning av rostfritt stål

En optimal slutbehandling och den bästa förbehandlingen till elektropolering. Betning skapar jämna ytor – fria från oxider, föroreningar och missfärgningar. Uppnå krav på renhet, ytor utan korrosion och missfärgningar med hjälp av Calamos moderna metoder för betning.

Så fungerar våra ytbehandlingar

Betning, elektropolering och rengöring med högrent vatten. Så här ser Calamos processer ut för perfekta resultat varje gång.

Betning slutbehandar & förbehandlar

Varmbetning – eller NOX-behandling som det också kallas – skapar en jämn och grå yta som är fri från oxider, föroreningar och missfärgningar. Det unika med varmbetning är att hela ytan behandlas, inte bara svetsade och oxiderade ytor.

Det naturliga kromoxidlagret som gör rostfritt stål rostfritt, återskapas direkt efter betning och sköljning. Det gör att varmbetning är den optimala ytbehandlingen av rostfritt stål när det finns högt ställda krav på ett jämnt utseende och ren yta som är fri från föroreningar, oxider och missfärgningar.

Varmbetning är också den bästa förbehandlingen av rostfria ytor inför elektropolering för ett jämnare resultat med högre kvalitet. Det kan också finnas estetiska skäl eftersom ytan efter betning är jämn och enhetlig.

Ybehandling av rostfritt stål

Ladda ner vår katalog för ytbehandling.

korg av stål hängande över kar med betning

Branscher och applikationer där betning är viktigt:

  • Papper och massa.
  • Läkemedel.
  • Automotive.
  • Livsmedel.
  • Rostfria konstruktioner i allmänhet.
  • Applikationer i titan.

Efterbehandling för absolut renhet

Vissa produkter kräver absolut renhet helt utan torkfläckar, då är sköljning med högrent vatten en viktig efterbearbetning. Calamo erbjuder högrent vatten från egen tillverkning samt torkning och förpackning av produkter i renrum.

Olika typer av stålsorter

Calamo kan beta alla rostfria austenitiska, ferritiska och austenitisk-ferritiska (duplexa) stålsorter samt vissa nickellegeringar och titan. Godset måste alltid vara väl avfettat för att inte skada produkt och process.

Läs mer om skillnaden mellan varmbetning och kallbetning och Calamos moderna processer HÄR.

betning av korg rostfritt stål

Vill du veta mer?

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.