Effektivt och modernt


Elektropolering av
rostfritt stål

Rätt ytbehandling spelar en avgörande roll för att förlänga livslängden och förbättra prestandan hos produkter och applikationer. Elektropolering krävs därför när det finns höga och extrema krav på renhet, korrosionsbeständighet och hygien. Calamos metoder är världens mest effektiva och moderna.

Så fungerar våra ytbehandlingar

Elektropolering, betning och rengöring med högrent vatten. Så här ser Calamos processer ut för perfekta resultat varje gång.

Fördelar med elektropolering som ytbehandling

På ytan av produkter i rostfritt stål finns ofta rester från tillverkningen kvar. Det handlar om sliprester, oxider och andra föroreningar. Elektropolering avverkar och tar bort ca 20µm (0,02 millimeter) från ytskiktet. Därför har en elektropolerad yta många fördelar. Den är fri från föroreningar som påverkar korrosionsbeständighet, renhet, hållbarhet och tvättbarhet negativt.

En elektropolerad yta:

 • Har ett kvalitativt passivt skikt som ökar skyddet mot korrosion.
 • Är enklare att rengöra, tack vare en slätare ytstruktur.
 • Gör att risken för kontaminering till omgivande media minskar eftersom ytan är fri från föroreningar.
 • Underlättar desinfektion och sterilisering tack vare den jämnare ytan.

Ybehandling av rostfritt stål

Ladda ner vår katalog för ytbehandling.

två ståldetaljer med olika ytbehandling

Användningsområden och applikationer

Sammanfattningsvis används elektropolering för en rad olika applikationer där rostfria ytor måste uppfylla höga krav på renhet, korrosionsbeständighet, tvättbarhet och hygien. Elektropoleringsprocessen är avgörande för att förbättra prestanda, livslängd och ytkrav inom många olika branscher.

Användningsområden och branscher där elektropolering är viktigt:

 • Bioteknik.
 • Elektronik- och halvledarindustrin.
 • Läkemedelstillverkning.
 • Utrustning för sterilisering och desinfektion.
 • Aerospace.
 • Livsmedelstillverkning – som mejeriprodukter och matoljor.
 • Papper- och massahantering.
 • Kärnkraftsutrustning.
 • Processindustri – som reningsverk och kemiindustri.
 • Automotive – dekoration och korrosionsskydd.
 • Marin miljö – korrossionsskydd och hållbarhet.
 • Fasader på byggnader.

Avancerad teknik för elektropolering som ytbehandling

Hos Calamo finns Europas största kapacitet och mest avancerade teknik för elektropoleringen. Metoderna som används för elektropolering av rör är världens mest moderna och effektiva.

I Calamos nya fabrik för elektropolering för lego hanteras en mängd olika produkter – allt från nålsstora detaljer upp till kärl och konstruktioner som väger fem ton. I våra andra faciliteter kan vi tillgodose varierande krav från många olika branscher. Typiska stålsorter som vi elektropolerar är austenitiska, ferritiska och austenitisk-ferritiska (duplexa) samt höglegerade stålsorter typ Hastelloy.

Hur lyckas du bäst med elektropolering? Läs mer om det HÄR.

man inspekterar elektropolerad ståldetalj
droppande ståldetalj från kar av elektropolering

Vill du veta mer?

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.