löpande band med vaccinationsflaskor

Läkemedel – minskade risker för föroreningar

Vid framställning av läkemedel krävs rena och fina ytor för att minska risken för föroreningar och för en enklare rengöring.

I den känsliga världen av läkemedelsframställning spelar varje aspekt en avgörande roll för att säkerställa människors hälsa och välbefinnande. Calamo står som en hängiven partner, med ett fokus på att erbjuda elektropoleringstjänster som går långt utöver standarden. Kraven på renhet och precision är höga, och vi är här för att inte bara uppfylla dem, utan att överträffa dem.

Ytbehandling som möter strikta standarder

När läkemedel framställs krävs rena och fina ytor för att minimera risken för föroreningar och för enkel och säker rengöring. Calamo har djup förståelse för dessa krav och strävar efter att vara en partner i framställningen av livsviktiga mediciner. Våra elektropoleringstjänster anpassas för att möta läkemedelsindustrins krav och garantera högsta renhet och kvalitet.

Ytbehandling i läkemedelsbranschen skapar resultat

Vi förstår vikten av varje steg i läkemedelsproduktionen och hur varje yta kan påverka resultatet. Genom att skräddarsy elektropoleringen för att passa branschspecifika behov skapas effektivare ytor. Calamo strävar efter att vara den pålitliga partnern som förbättrar ytkvaliteten. Därmed säkerställs att läkemedel produceras med högsta standard och kvalitet.

närbild på kirurgers händer i operationssal

Sjukhus

Vikten av säkra transporter av medicinska gaser samt att skapa sterila miljöer på sjukhus går inte att understryka nog. Ytor som är elektropolerade är oerhört mycket enklare att rengöra och därmed mer hygieniska.