närbild på kirurgers händer i operationssal

Sjukhus – ökad patientsäkerhet & effektivitet

Genom att säkra distributionen av medicinska gaser i rostfria rörsystem, från gaskälla till patient, samt medverka till rena och sterila miljöer förbättras patientsäkerheten. Detta är ett exempel på område inom sjukvården som Calamo verkar. 

Inom många områden med krav på säker distribution av gaser samt höga krav på hygien och renhet används ofta rostfritt stål som material. Rörsystem, autoklaver, kirurgiska instrument är bara några exempel på mediaberörda komponenter som tillverkas i rostfritt stålmaterial. Rostfritt stål är både enkelt att bearbeta men framförallt hållbart över tid.

Genom att ytbehandla materialet uppnås en renhet och ytfinish som enklare behåller hygien och kvalitet över tid jämfört med andra material. Detta bidrar till en högre patientsäkerhet.

Ytbehandling för säkra transporter av medicinska gaser

Calamo förstår vikten av att skapa en miljö där varje yta är optimerad för att möta de strängaste kraven inom sjukvården och bidra till en trygg och säker vårdmiljö.

närbild roterblad vindkraftverk

Energi

Hela branschen – oavsett om det handlar om fusionskraft, vindkraft eller kärnkraft – har höga krav på renhet. Elektropolering minskar risker för korrosion och kontaminering.