glasburk fylls med vit vätska i livsmedelsfabrik

Elektropolering för kvalitativa passiva skikt

Ytor som ingår i förpackningsmaskiner och som därigenom kommer i kontakt med korrosiv media elektropoleras med fördel. Då skapas ett kvalitativt passivt skikt, en hållbar yta – som är enklare att rengöra.

I den krävande livsmedelsindustrin, där hygien och livsmedelssäkerhet är högsta prioritet, står Calamo som en pålitlig partner med skräddarsydda elektropoleringstjänster. Ytor som ingår i förpackningsmaskiner och kommer i kontakt med korrosiv media, som ketchup eller juicer, elektropoleras med fördel för att skapa kvalitativa passiva skikt och hållbara ytor.

Vi förstår vikten av att upprätthålla höga standarder för renhet inom livsmedelsproduktionen. Genom att erbjuda elektropoleringstjänster som är specifikt anpassade för livsmedelsindustrin strävar vi efter att skapa ytor som inte bara är korrosionsbeständiga utan också lätta att rengöra. Calamo är engagerade i att leverera lösningar som går bortom förväntningarna och möjliggör en effektiv och hygienisk livsmedelsproduktion.

Hållbara ytor som möter tuffa krav

Vårt fokus ligger på att skapa en hållbar yta som klarar de tuffaste kraven inom livsmedelsindustrin. Elektropoleringen av ytor i förpackningsmaskiner spelar en avgörande roll i att förhindra korrosion och förlänga livslängden på utrustningen. Calamo är här för att vara den pålitliga partnern som stödjer livsmedelsproducenter i deras strävan efter högsta kvalitet och säkerhet.

Närbild på mikrochip

Halvledare

En bransch med extremt höga krav på renhet, ytfinhet, dokumentation och kvalitet. Här jobbar Calamo tillsammans med globala och världsledande aktörer.