Branscher


Ytbehandling som skapar värde och lönsamhet

Spännande branscher där ytbehandling genom elektropolering och betning tillför värde och skapar lönsamhet är många. Calamo har förmånen att leverera lösningar till en mängd spännande applikationer.

Närbild på mikrochip

Halvledare

En bransch med extremt höga krav på renhet, ytfinhet, dokumentation och kvalitet. Här jobbar Calamo tillsammans med globala och världsledande aktörer.

Läs mer
löpande band med vaccinationsflaskor

Läkemedel

Vid framställning av läkemedel krävs rena och fina ytor för att minska risken för föroreningar och skapa en yta som är enkla att rengöra.

Läs mer
närbild på kirurgers händer i operationssal

Sjukhus

Vikten av säkra transporter av medicinska gaser samt att skapa sterila miljöer på sjukhus går inte att understryka nog. Ytor som är elektropolerade är oerhört mycket enklare att rengöra och därmed mer hygieniska.

Läs mer
närbild roterblad vindkraftverk

Energi

Hela branschen – oavsett om det handlar om fusionskraft, vindkraft eller kärnkraft – har höga krav på renhet. Elektropolering minskar risker för korrosion och kontaminering.

Läs mer
glasburk fylls med vit vätska i livsmedelsfabrik

Livsmedel

Ytor som ingår i förpackningsmaskiner och som därigenom kommer i kontakt med frätande media elektropoleras med fördel. Då skapas ett kvalitativt passivt skikt, en hållbar yta – som är enklare att rengöra.

Läs mer
Man i skyddskläder vid maskin för rena vätskor

Fler branscher

Calamo har förmånen att samarbeta med företag inom bioteknik, flygteknik, papper och massa, processindustri, tillverkande industri och bilindustrin. Ytbehandling gör stor skillnad i många branscher.

Läs mer