Vad är betning?

Och vad är skillnaden mellan varmbetning (NOX-betning) och kallbetning?

Det huvudsakliga syftet med betning är oftast att ta bort svetsoxider. Vid varmbetning, även kallat NOX-betning (betsyra innehållande salpetersyra HNO3 och fluorvätesyra HF) tränger syran ner i de naturliga sprickorna under oxiden och angriper framför allt det kromutarmade stålet vilket gör att nitrösa gaser bildas. Gaserna spräcker oxidskiktet i kombination med frätandet. Med andra ord löser inte salpetersyran oxiden.

Fördelar med varmbetning

Varmbetning ger ett jämnt resultat över hela ytan. Det är inte bara oxider som avverkas utan resultatet blir en jämn fin stålgrå yta. Vid kallbetning kan vissa fläckar eller ojämnt resultat uppstå, eftersom framför allt oxiderna avverkas och övrig yta lämnas orörd. Varmbetning har också en viss avfettningseffekt på grund av den höga temperaturen. Hög temperatur ger snabbare och effektivare betning med en kortare ledtid. Ca 5 µm eller 0,005 µm avverkas över hela ytan. Därför tas inbyggda föroreningar, fritt järn och annat från tillverkningen bort. Detta minskar risken för oönskad korrosion och missfärgningar senare.

Analysutrustning, torkfläktar och sköljsteg

Calamo har egen analysutrustning för snabba analyser av betbaden. Detta är extra viktigt när speciella krav på avverkning och betresultat gäller. Det minskar också risken för stillestånd i väntan på analysresultat. Torkfläckar är en risk efter betning. För att undvika detta krävs noggrann sköljning i olika steg. Därför har vi olika sköljsteg med olika renheter och tillgång till högernt vatten. Detta är extra viktigt när det finns höga renhetskrav. Andra faktorer som påverkar resultatet är stålets legering. Ju mer höglegerat, desto längre tid.

Läs mer om Calamos Ytbehandlingar här.

Kontakta oss

Calamos experter finns alltid nära för att besvara dina frågor.